Kwalitatief goede zorg op maat
Goede mondverzorging is om verschillende redenen belangrijk. Zo draagt een gezond en verzorgd gebit bij aan een goede eerste indruk. Daarnaast wijst onderzoek uit dat een gezonde mond een sterke relatie heeft met algehele gezondheid. Regelmatige controle van uw gebit is een eerste belangrijke stap naar een gezonde mond. Zo kunnen we eventuele problemen voorkomen en helpen we u uw gebit gezond te houden.

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
Samen met onze patiënten levert ons hele team kwalitatief goede tandheelkundige zorg op maat. Om deze kwaliteit te kunnen blijven bieden, volgen we nascholingsprogramma’s en blijven we investeren in nieuwe technieken, materialen en ontwikkelingen. Om onze kwaliteit toetsbaar te maken, zijn we ingeschreven in het KRT.

Doorverwijzen naar specialisten
Binnen Sprenkelaar Tandartsen en Orthodontie (SPTO) in Apeldoorn werken we nauw samen met verschillende tandheelkundige specialisten. U kunt hierbij denken aan kaakchirurgen, parodontologen, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Behandeling door één van deze specialisten vindt uitsluitend plaats nadat u door ons doorverwezen bent.

Privacy
Patiënten informatie wordt alleen aan derden verstrekt indien u daarvoor, na overleg met de tandarts, toestemming geeft. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek zoals bij een verwijzing.
Voor de overdracht van uw patiëntendossier en -informatie aan een collega-tandarts is uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vereist.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving informeren wij u, middels het onderstaande, over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die de AVG aan u als patiënt toekent.

Privacy verklaring Sprenkelaar Tandartsen en Orthodontie (SPTO) – Apeldoorn

Geachte patiënt,

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Sprenkelaar Tandartsen en Orthodontie (SPTO) – Apeldoorn. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.

Tips of Klachten
Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van opaan. Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips hebt om onze dienstverlening te verbeteren. Neem aub contact met ons op!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.